Mi a mediáció?

A mediáció közbenjárást, közvetítést, békéltetést jelent. Speciális konfliktuskezelési módszer, amely hozzásegíti a feleket ahhoz, hogy érdemben kommunikálni tudjanak egymással, és mindkettejük érdekét szolgáló megegyezéssel oldják meg a problémájukat, elkerülve ezáltal a kapcsolatok elmérgesedését, valamint az idegőrlő peres utat.

Ki a mediátor?

A mediátor az a pártatlan, semleges közvetítő, akinek a feladata, hogy elősegítse a felek érdemi kommunikációját. Segít tisztázni a konfliktus természetét, valódi okait, keretek között tartja az érzelmileg túlfűtött reakciókat, vezeti az egyezkedést, és hozzásegíti a feleket a mindkettejük számára elfogadható egyezség megkötéséhez. A mediátor csak a folyamatot kontrollálja, a döntés joga a feleknél marad. Ezzel szemben a bírósági eljárásban a felek a döntés jogát is átadják a bírónak. A mediátor megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakember, aki felvételt nyert az illetékes minisztérium közvetítői névjegyzékébe.

Mikor célszerű a mediáció?

A felek között érdekellentét vagy konfliktus támad, a résztvevők nem tudják együttműködően és építő jelleggel, belátható időn belül megoldani a problémákat, szükség van a kapcsolat, a további együttműködés fenntartására, a felek felismerik, hogy az egyezségkötés lenne számukra a konfliktus feloldásának leggyorsabb és legolcsóbb módja, valamint anyagi biztonságuk, emberi méltóságuk, saját és gyermekeik lelki egyensúlya megőrzésének legmegfelelőbb módja.

Milyen eredményt garantál a mediátor?

A mediátor feladata a kommunikáció folyamatának elősegítése, ám mivel a döntés a felek kezében van, a végeredményt nem tudja garantálni. Azonban csakis olyan egyezség születhet, amellyel mindkét fél egyetért, így egyikük sem érezheti magát vesztesnek.

Miért hatékony a mediáció?

A mediáció nem arra törekszik, hogy eldöntse, ki ártatlan és ki hibás a konfliktus kialakulásában, illetve mely igények jogosak, és melyek nem. Nem a múlt negatívumaira, hanem az értékekre koncentrál, és elsősorban előre tekint arra összpontosítva, hogy a felek hová akarnak eljutni. A mediáció célja az, hogy feltárja és összeegyeztesse a résztvevők érdekeit, ezek érvényesítésére pedig olyan gyakorlati megoldásokat találjon, amelyek minden érintett számára előnyösek és elfogadhatóak.

Mi a mediáció folyamata?

A vitás ügy bármelyik résztvevője fordulhat mediátorhoz, illetve közös elhatározással, együtt is megtehetik ezt. Amennyiben csak az egyik fél jelentkezett, a mediátor értesíti a vita másik (vagy többi) érintettjét is, és felajánlja számára a probléma mediációval történő megoldását. Amennyiben a mediációval minden fél egyetért, külön-külön sor kerül az előkészítő beszélgetésekre (alkalmanként általában 1-1,5 óra). Ha minden fél részt vett az egyedi előkészítő beszélgetésen, és már nincs szükség többre, egy egyeztetett időpontban sor kerül a mediációs ülésre, amelyen minden érintett részt vesz (az ülés általában kb. 3 óra). Sikeres mediáció esetén a felek aláírják az írásba foglalt megállapodást.

Díjazás:

Előkészítő mediáció, az érintett felekkel külön-külön való egyeztetéssel, alkalmanként
90 perces időtartamig: 9.750 HUF

Mediációs ülés, minden érintett fél részvételével, alkalmanként
180 perces időtartamig: 19.500 HUF

Párkapcsolati mediáció

Párkapcsolati mediációra akkor kerül sor, amikor a kapcsolatban komoly konfliktusok merülnek fel, és a felek úgy gondolják, hogy külső segítséggel gyorsabban, könnyebben túl juthatnak a krízisen.

Ebben a fázisban még sok esetben megmenthető a kapcsolat, elkerülhető a szétválás.

Ennek lényege a problémák feltárása, őszinte, nyílt szembenézés az okokkal, és remény, valamint közös akarat a megoldás keresésére.
A mediáció során a következő folyamatra lehet számítani:

a probléma megfogalmazása, ugyanis sokszor van egy mögöttes probléma,
az egymás hibáztatása helyett, egymás megértése,
a sérelmek feldolgozása
a kommunikáció fejlesztése; a felek végighallgatják egymást, és a saját érzéseikről beszélnek,
a saját felelősség felvállalása; miért és hogy jutottunk ide?
megegyezés a közös pontokban
a beszűkülés, bizalmatlanság, merev attitűdök kialakulásának megakadályozása.

Sok esetben a kommunikáció hiánya, vagy annak hibás volta okozza a konfliktusokat. Ilyenkor a mediátor segítségével feldolgozzuk, átkeretezzük a múltbéli sérelmeket, megkeressük és megértjük az okait.

Megtanítjuk a párokat helyesen kommunikálni az érzéseikről. Ezután közös stratégiát dolgozunk ki az érintett felekkel egyetértésben a kapcsolatuk jövőjére vonatkozóan. Amennyiben mégis szétválásra, szakításra kerül sor, azt kulturáltan, békésen teszik meg a felek. A párkapcsolati mediáció is egyéni beszélgetésekkel kezdődik, (1-3 alkalom) és egy mediációs üléssel zárul, ahol valamilyen, közösen kialakított megegyezés születik a pár jövőjéről. (Sándor. 2016.)