Mi a mediáció?

A mediáció közbenjárást, közvetítést, békéltetést jelent. Speciális konfliktuskezelési módszer, amely hozzásegíti a feleket ahhoz, hogy érdemben kommunikálni tudjanak egymással, és mindkettejük érdekét szolgáló megegyezéssel oldják meg a problémájukat, elkerülve ezáltal a kapcsolatok elmérgesedését, valamint az idegőrlő peres utat.

Ki a mediátor?

A mediátor az a pártatlan, semleges közvetítő, akinek a feladata, hogy elősegítse a felek érdemi kommunikációját. Segít tisztázni a konfliktus természetét, valódi okait, keretek között tartja az érzelmileg túlfűtött reakciókat, vezeti az egyezkedést, és hozzásegíti a feleket a mindkettejük számára elfogadható egyezség megkötéséhez. A mediátor csak a folyamatot kontrollálja, a döntés joga a feleknél marad. Ezzel szemben a bírósági eljárásban a felek a döntés jogát is átadják a bírónak. A mediátor megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakember, aki felvételt nyert az illetékes minisztérium közvetítői névjegyzékébe.

Mikor célszerű a mediáció?

A felek között érdekellentét vagy konfliktus támad, a résztvevők nem tudják együttműködően és építő jelleggel, belátható időn belül megoldani a problémákat, szükség van a kapcsolat, a további együttműködés fenntartására, a felek felismerik, hogy az egyezségkötés lenne számukra a konfliktus feloldásának leggyorsabb és legolcsóbb módja, valamint anyagi biztonságuk, emberi méltóságuk, saját és gyermekeik lelki egyensúlya megőrzésének legmegfelelőbb módja.

Milyen eredményt garantál a mediátor?

A mediátor feladata a kommunikáció folyamatának elősegítése, ám mivel a döntés a felek kezében van, a végeredményt nem tudja garantálni. Azonban csakis olyan egyezség születhet, amellyel mindkét fél egyetért, így egyikük sem érezheti magát vesztesnek.

Miért hatékony a mediáció?

A mediáció nem arra törekszik, hogy eldöntse, ki ártatlan és ki hibás a konfliktus kialakulásában, illetve mely igények jogosak, és melyek nem. Nem a múlt negatívumaira, hanem az értékekre koncentrál, és elsősorban előre tekint arra összpontosítva, hogy a felek hová akarnak eljutni. A mediáció célja az, hogy feltárja és összeegyeztesse a résztvevők érdekeit, ezek érvényesítésére pedig olyan gyakorlati megoldásokat találjon, amelyek minden érintett számára előnyösek és elfogadhatóak.

Mi a mediáció folyamata?

A vitás ügy bármelyik résztvevője fordulhat mediátorhoz, illetve közös elhatározással, együtt is megtehetik ezt. Amennyiben csak az egyik fél jelentkezett, a mediátor értesíti a vita másik (vagy többi) érintettjét is, és felajánlja számára a probléma mediációval történő megoldását. Amennyiben a mediációval minden fél egyetért, külön-külön sor kerül az előkészítő beszélgetésekre (alkalmanként általában 1-1,5 óra). Ha minden fél részt vett az egyedi előkészítő beszélgetésen, és már nincs szükség többre, egy egyeztetett időpontban sor kerül a mediációs ülésre, amelyen minden érintett részt vesz (az ülés általában kb. 3 óra). Sikeres mediáció esetén a felek aláírják az írásba foglalt megállapodást.

Díjazás:

Előkészítő mediáció, az érintett felekkel külön-külön való egyeztetéssel, alkalmanként
90 perces időtartamig: 9.750 HUF

Mediációs ülés, minden érintett fél részvételével, alkalmanként
180 perces időtartamig: 19.500 HUF